Български
English
Посетител №:
978902


Отдел „Връзки с обществеността”


          Отдел “Връзки с обществеността” при Регионален исторически музей – Враца е координатор на културната дейност между музейната институция и обществеността. Основната му цел е организиране, популяризиране и документиране на културния живот в музея, чрез използване на всички форми за комуникация в информационното пространство.
           Работата на отдела е насочена в няколко основни аспекта:
          Ежегодно актуализиране съвместните програми на РИМ-Враца за работа с учебните заведения, Инспектората по образование, Младежкия дом, Читалище „Развитие”, Държавен архив и останалите културно-просветни организации в града.
         Работещите в музея са гръбнакът на екскурзоводско-информационната дейност, като изготвят и изнасят обзорни и тематични беседи, информации и исторически справки по повод юбилейни годишнини за личности и събития от местно и национално значение.
          Напътстват чрез консултации и справочна литература работещите върху дипломни и курсови работи, оказват методическа помощ на СИП-овете при съставяне въпросници за викторини и сценарии за тържества и празнични вечери, изготвят туристически маршрути и работят с туроператори от страната за привличане на наши и чуждестранни туристи.
        Следят натовареността на експозициите чрез водене на точна статистика, с което наблюдават интереса на посетителите към музейните прояви и се стремят да определят нивото на предлаганата продукция.
Отговарят за стриктното водене на документацията на музея. Организират и архивират всички негови прояви.

 

гр. Враца
пл. "Хр. Ботев"-2
Регионален исторически музей - Враца
  © 2008 Regional Historical Muzeum Vratsa. All rights reserved. WEB design & programming by Peter Petkov.