Български
English
Посетител №:
978886

 

Отдел "Фондове"

             В началото на 80-те години на ХХ век, във връзка с нарасналите постъпления на културно-исторически ценности в музея, е създаден отдел „Фондове”. Основните функции на служителите в отдела са свързани със своевременното вписване в инвентарните книги на новопостъпилите ценности от основния и спомагателен фонд, както и материалите за научния архив; със систематизирането, сигнирането и подреждането на ценностите във фондохранилищата; с поддържането на необходимия температурен и влажностен режим и хигиена в специализираните помещения. Основният и спомагателен фонд, за който отговаря отдел „Фондове”, надхвърля 120 000 движими културни ценности, отразяващи развитието на Врачански регион през всички исторически епохи..

 

гр. Враца
пл. "Хр. Ботев"-2
Регионален исторически музей - Враца
  © 2008 Regional Historical Muzeum Vratsa. All rights reserved. WEB design & programming by Peter Petkov.