Български
English
Посетител №:
978898


Отдел „Нова история”

           Проучванията на отдел „Нова история” са хронологически детерминирани от две преломни събития – Освобождението на България 1878 г. и 9.ІХ.1944 г. Тематични приоритети за разработване са икономическият, обществено-политическият и културно-просветният живот на град Враца и региона през визирания период.   
          Основният фонд на отдела, наброяващ над 30 000 оригинални материали, е изключително разнообразен като съдържание и  включва ценни документи, снимки и вещи на видни врачани, институции и организации, живели или развивали дейност  в края на ХІХ в. и първата половина на ХХ в.
           Акценти  в  събирателската,  проучвателската  и научно-     изследователската работа на уредниците от отдела са:
структурирането и развитието на административната власт и отношения след Освобождението 1878 г.;
-
зараждането, еволюцията и дейността на политическите партии в региона, както и на отделни политически дейци;
- създаването и дейността на обществени и културно-просветни организации;
- проследяване развитието на новите икономически отношения (в промишле-ността и селското стопанство), техните субекти и постижения;
- участието на врачани в борбите за национално обединение, в Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световни войни. 

          Постоянно се попълват колекциите от: изгледи и пощенски картички на стара Враца и селища от региона; архивни материали на архитектите Новоселски и Дограмаджиев; лични архиви, фото- и документално наследство на кметове, политически дейци и общественици; печатни издания – книги, периодичен печат, учебници, учебни тетрадки, предизборни агитационни материали на различни политически организации и партии, бюлетини и избирателни листи; различни емисии на банкноти, монети и пощенски марки; ордени, медали, грамоти, лични принадлежности, спомени, технически пособия, хладно и огнестрелно оръжие на участници във войните.

 

гр. Враца
пл. "Хр. Ботев"-2
Регионален исторически музей - Враца
  © 2008 Regional Historical Muzeum Vratsa. All rights reserved. WEB design & programming by Peter Petkov.