Български
English
Посетител №:
978874

 

Отдел „Етнография”

        Отдел „Етнография” към Регионален исторически музей – Враца работи в две направления на традиционната народна култура: материално и духовно културно-историческо наследство на населението във Врачански регион. Проучвателската, събирателската, научно-изследователската, експозиционната и популяризаторската работа на неговите специалисти обхващат предметната област на традиционните занаяти, традиционната архитектура и строителните традиции, традиционното облекло и тъкани, битов инвентар и обзавеждане на домашния интериор, традиционната обичайно-празнична система, народната медицина и народното поетично творчество. Обект на издирване, съхранение и анализ е архивното, документално и снимково наследство, фиксиращо проучваните етнографски процеси и явления и осветляващо тематично избраните от специалистите изследователски задачи.
        Специалистите етнографи оказват методическа помощ при разработването на дипломни и курсови работи, подготовката на викторини и тестове, участието в програми и проекти, засягащи тематичната проблематика на отдела.
        Отдел „Етнография” организира и представя възстановки на празници от народния календар, фолклорни игри и забави, работни ателиета за сурвакници, мартеници и „перашки” (боядисани яйца).
 

 

гр. Враца
пл. "Хр. Ботев"-2
Регионален исторически музей - Враца
  © 2008 Regional Historical Muzeum Vratsa. All rights reserved. WEB design & programming by Peter Petkov.